Pompy ciepła

Pompy ciepła to urządzenia wykorzystywane do przekazywania ciepła z jednego obszaru do drugiego, zwykle z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze. Mogą działać w różnych trybach, w zależności od potrzeb, takich jak ogrzewanie, chłodzenie czy również dostarczanie ciepłej wody użytkowej.

Te urządzenia wykorzystują zasadę termodynamiki, która umożliwia przenoszenie ciepła z jednego miejsca do drugiego za pomocą medium roboczego, takiego jak sprężone powietrze, woda czy czynnik chłodniczy. Podstawowym elementem pompy ciepła jest sprężarka, która podnosi temperaturę medium roboczego, oraz wymiennik ciepła, który przekazuje ciepło z jednego medium do drugiego.

Rodzaje pomp ciepła

Pompy ciepła powietrze-powietrze: Absorbują ciepło z otaczającego powietrza i przenoszą je do wnętrza budynku w celu ogrzewania lub, w trybie odwróconym, usuwają ciepło z wnętrza budynku, aby go ochłodzić.

Pompy ciepła powietrze-woda: Wykorzystują energię cieplną powietrza do ogrzewania wody użytkowej lub do wspomagania systemów ogrzewania podłogowego.

Pompy ciepła woda-woda: Wykorzystują energię cieplną wody gruntowej lub wody zbiornikowej do ogrzewania budynków lub wody użytkowej.

Pompy ciepła grunt-powietrze: Korzystają z energii cieplnej zgromadzonej w gruncie do ogrzewania lub chłodzenia powietrza.

Kategorie te różnią się wydajnością, kosztami instalacji i ekologicznymi aspektami, jednak wszystkie pompy ciepła mają potencjał zmniejszenia zużycia energii w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych, co przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i wpływu na środowisko.

Montaż pompy ciepła ustalany jest indywidualnie z klientem. Cena od 4000 zł netto + osprzęt.